เหล็กเส้น

เหล็กเส้น คือ เหล็กที่ใช้เพื่อเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ เรียกว่าเหล็กเสริม ทั้งงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงโครงสร้างต่างๆ เหล็กเส้นมาตรฐานมีทั้งแบบรองรับมาตรฐาน มอก.และเหล็กธรรมดา ชนิดของเหล็กเส้น ได้แก่ เหล็กเส้นกลม มาตรฐาน มอก./เหล็กเส้นอ้อย DB/ลวดผูกเหล็กเบอร์18/ลวดผูกเหล็ก

X