เหล็กเต็ม

“อึด ทน ตรงสเปค”
เหล็กเต็ม เหล็กรูปพรรณ ที่มีค่าเหวี่ยงไม่เกินมาตรฐานที่รัฐกำหนดหรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือขนาดหน้าตัด และน้ำหนักของเหล็กได้ตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กำหนดไว้ ทั้งเรื่องน้ำหนัก ขนาด ความหนา ความยาว เหล็กเต็มเน้นใช้โครงสร้างที่ทำตามแบบ ตามสเปคที่วิศวกรออกแบบ โครงสร้างแข็งแรงทนทาน สร้างทั้งที่ทนทานยาวนานไม่ต้องคอยซ่อมแซม

X