เหล็กประหยัด

“ไม่ใช่แฟน ก็ทำแทนได้”
เหล็กประหยัด เหล็กเบา คือ เหล็กที่นำไปใช้งานแทนเหล็กเต็ม โครงสร้างเหล็กเบาเหมาะสำหรับงานตกแต่งที่ไม่ต้องรองรับมากนัก ใช้เป็นเหล็กประกอบ หากเราใช้เหล็กเต็มทำโครงสร้าง เราสามารถนำเหล็กประหยัดมาใช้เป็นเหล็กประกอบแทนการใช้เหล็กเต็มได้ แข็งแรงคงทนไม่ต่างกันในราคาที่ถูกกว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินเหลือไปลงทุนกับวัตถุดิบอื่นๆ ในประเภทของเหล็กประหยัด ก็มีเหล็กรูปพรรณหลายชนิดเช่น เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กแปรตัวซี เหล็กแบนตัด สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย

X