เหล็กบีม & เหล็กรูปพรรณโครงสร้าง

เหล็กบีม ขนาด เหล็กรูปพรรณโครงสร้าง เหล็กบีม เหล็กเอชบีม สร้างบ้าน เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดร้อนให้เป็นรูปทรงต่างๆตามความต้องการ เหล็กรูปพรรณมีทั้งเหล็กรองรับมาตรฐานมอก.และเหล็กทดแทน เหล็กเบา ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน รับโครงสร้างได้ดี ประเภทเหล็กรูปพรรณโครงสร้าง ได้แก่ เหล็กบีม/เหล็กบีมมอก./เหล็กเอชบีม/เหล็กเอชบีมมอก./เหล็กไอบีม/เหล็กไอบีมมอก./เหล็กไวด์แฟรงค์/เหล็กWF/Wide flange

X