เหล็กกล่อง

เหล็กกล่อง เหล็กกล่องไม้ขีด แป๊ปเหลี่ยม แป๊ปแบบ กล่องแบน เป็นเหล็กรูปพรรณผ่านกระบวนการรีดร้อน ทำเป็นรูปต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต่างกันออกไป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัด รับแรงต้านทานตอนใช้งาน ประเภทเหล็กกล่องได้แก่ เหล็กกล่องเหลี่ยมมอก./เหล็กกล่องแบนมอก./เหล็กกล่องแบน/เหล็กกล่องเหลี่ยม/เหล็กตัวซี/เหล็กตัวซี4นิ้ว และขนาดอื่นๆ

X