เพลา

เหล็กเพลา เพลาขาว ss400 ที่เรียกว่า Steel Round Barเป็นเหล็กเพลากลม ที่มีคุณสมบัติทางกลที่เหนียว ไม่เปราะง่าย เนื่องจากเหล็กเพลากลม แบบชนิดเพลาขาวนี้เหมาะกับนำไปใช้ในงานกลึง งานเครื่องจักร งานชิ้นส่วนรถยนต์ มาตรฐาน เกรด SS400 S45C S50C ขนาดตั้งแต่ 3 หุ้น ไปจนถึง 1 นิ้วครึ่ง ประเภทเหล็กเพลาขาว ได้แก่ เพลาขาว ss400/เหล็กเพลา s45c/เพลาขาว3/8″/เพลาขาว 1/2″ เป็นต้น

X