ท่อเหล็ก

ท่อเหล็ก 1 นิ้ว ท่อเหล็ก ท่อกลมดำ แป๊ปกลม คือเหล็กที่เหมาะสมกับการใช้กับงานโครงสร้างเบา เป็นงานโครงสร้างจำพวกหลังคา สาธารณูปโภค ท่อประปา ขนาดท่อประปาขนาดต่างๆมีผลต่อการรับน้ำหนัก และมีผลต่อราคา ขนาดท่อมาตรฐาน 6 เมตร ประเทภท่อเหล็ก เช่น ท่อประปาคาดสีแดง/ท่อประปาคาดสีเหลือง/ท่อประปาคาดสีน้ำเงิน/ท่อBSS/ท่อBSM/ท่อBSH/เหล็กรางน้ำมอก./ท่อเหล็ก 3 หุน/ท่อเหล็ก 4 หุน เป็นต้น

X