ตาข่ายตะแกรง

ตาข่ายตะแกรงเหล็ก หรือ ตะแกรงเหล็ก ตาข่าย เป็นการใช้เส้นลวดชุบสังกะสี GALVANIZED หรือ เหล็กชุบGI และทำการขึ้นรูปด้วยการถักแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลากหลายขนาด เช่น ตาข่ายเหล็กขนาดรุ่น XS 52, XS63, XG-11, XG21 ขนาด 4 x 8 ฟุต./ตะแกรงเหล็กฉีก/ตาข่ายถักสี่เหลี่ยมจัตุรัส/ตะแกรงลวดเหล็กหรือที่เรียกว่า Wire Mesh

X