สาขา 6 บ้านแลง

บริษัท เหล็กเลคกล้า (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00006)

138/8 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทร : 086-330-4137 นำทาง : ไปยัง Google Maps