สาขา 4 สาขามาบข่า

บริษัท เหล็กเลคกล้า (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00004)

49 หมู่ที่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทร : 065-7172420 นำทาง : ไปยัง Google Maps