สาขา 3 ทับมา

บริษัท เหล็กเลคกล้า (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00003)

76/43 หมู่ที่ 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทร : 065-7162653 นำทาง : ไปยัง Google Maps