เหล็กสร้างสรร

เหล็กสร้างสรร

เหล็กสร้างสรร ทั้งหมด

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)
ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)

ตะแกรงลวดเหล็ก หรือที่เรียกว่า Wire Mesh แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส WIRE MESH (SQU...

เฉพาะสมาชิก.-
ราคาเริ่มต้น

บทความเกี่ยวกับ เหล็กสร้างสรร