pay hanging-03 (Large)
pay hanging-02 (Large)
pay hanging-01 (Large)
pay hanging-04 (Large)

วิธีการสั่งซื้อ (LEKKLA online)

1. Click เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า ลูกค้าสามารถ เพิ่มจำนวน ลดจำนวน หรือตรวจสอบราคาได้ ในตะกล้าสินค้า
2. Chat พูดคุย สอบถาม สเปค ราคา เงื่อนไขต่างๆ หรือเมื่อเกิดข้อสงสัย
3. Check ตรวจสอบความเรียบร้อย ครบถ้วน ของสินค้า ก่อนชำระเงิน หากมีรหัสคูปองส่วนลด ให้กรองในช่องคูปอง จากนั้นกดใช้คูปอง ระบบจะคำนวนราคาก่อนทำการสั่งซื้อ
4. Carts ชำระเงิน และส่งสินค้า

 

– ลูกค้าตรวจความถูกต้องในตะกร้าสินค้าอีกครั้ง
– ลูกค้าเลือกเมนูสรุปการสั่งซื้อสินค้า
– กรอกข้อมูลส่วนตัว และระบุตัวเลือกในการรับสินค้า
1. รับสินค้าเองที่เลคก้า
– เลือกวันที่ เวลา และสาขาที่สะดวกในการรับสินค้า
– ดำเนินการต่อ
2. จัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนด
– กรอกข้อมูลที่จำเป็นในการจัดส่ง
– ดำเนินการต่อ
– เลือกวิธีการชำระสินค้า
1. เลือกช่องทางการชำระเงิน
3. กรณีต้องการใบกำกับภาษี ให้คลิกที่ช่อง ทำการออกใบกำกับภาษี
– เมื่อคลิก จะมี Pop-up เด้งให้ใส่รายละเอียด
1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
2. ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท (หากมีสาขา ให้ระบุ)
3. ที่อยู่ (บ้านเลขที่)
4. ตำบล
5. อำเภอ
6. จังหวัด
7. รหัสไปรษณีย์
8. เบอร์โทรศัพท์
2. สั่งซื้อ
– แจ้งชำระเงิน
1. กรอกข้อมูล
– เลือกรายการสั่งซื้อ
– กรอกวันและเวลาในการโอน
– แนบสลิปการโอนเงิน
– กดแจ้งชำระเงิน

X