วิธีการติดต่อรับสินค้า

– ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเอง โดยติดต่อรับสินค้าที่สาขา ที่ลูกค้าระบุไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งจะปรากฎในเอกสารยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงิน ที่บริษัทส่งให้ใน E-mail ของลูกค้า
– ในการติดต่อรับสินค้าลูกค้าต้องยื่นเอกสารดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสาร หรือ E-mail ยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงิน
– ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของสินค้า
– ลงชื่อผู้รับสินค้า

**เงื่อนไข**
1. หากลูกค้าไม่มารับสินค้าภายใน 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
2. หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสาขา ในการรับสินค้า ลูกค้าต้องโรแจ้ง LEKKLA Call Center 02-026-3737 เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลง และนัดหมายวัน เวลา ที่สามารถเข้ามารับได้

**ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการ หากบริษัทจะต้องขนย้ายสินค้าไปยังสาขาที่ลูกค้าสะดวก ในระยะทาง เกิน 10 กิโลเมตร ขึ้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก**

 

X