วิธีการขอใบเสนอราคา

1. Click เลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า ลูกค้าสามารถ เพิ่มจำนวน ลดจำนวน หรือตรวจสอบราคาได้ ในตะกล้าสินค้า
2. Chat พูดคุย สอบถาม สเปค ราคา เงื่อนไขต่างๆ หรือเมื่อเกิดข้อสงสัย
3. Check ตรวจสอบความเรียบร้อย ครบถ้วน ของสินค้า ก่อนชำระเงิน หากมีรหัสคูปองส่วนลด ให้กรองในช่องคูปอง จากนั้นกดใช้คูปอง ระบบจะคำนวนราคาก่อนทำการสั่งซื้อ
4. Create a Quotation
– ลูกค้าตรวจความถูกต้องในตะกร้าสินค้าอีกครั้ง
– ลูกค้าเลือกเมนูสรุปการสั่งซื้อสินค้า
– กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสร้างใบเสนอราคา
1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
2. ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท (หากมีสาขา ให้ระบุ)
3. ที่อยู่ (บ้านเลขที่)
4. ตำบล
5. อำเภอ
6. จังหวัด
7. รหัสไปรษณีย์
8. เบอร์โทรศัพท์
9. E-mail สำหรับส่งใบเสนอราคา
10. คลิกสร้างใบเสนอราคา

X